fbpx

agy*

Az emberi agy a központi idegrendszer része. Ez a szerv a felelős a tudati funkciók, a mozgásminták és az észlelés különböző mintázatainak létrehozásáért.

Agy fogalma

Az agy funkcionális felosztása

 1. központi mag: a legalapvetőbb viselkedést szabályozza
 2. limbikus rendszer: az érzelmeket szabályozza
 3. nagyagy: a magasabb intellektuális folyamatokat irányítja

Az agy részei és funkciói

 • Agykéreg: Az elsődleges motoros, szenzoros, vizuális és auditoros, továbbá az asszociációs területet magában foglaló kérgi terület.
 • Kérgestest: A két féltekét köti össze.
 • Amygdala: Az érzelmeket, különösen a félelmet közvetíti.
 • Talamusz: Az érzékszervi receptorokból a nagyagyba érkező információt szervezi, az alvást és az ébrenlétet szabályozza.
 • Hipotalamusz: A belső elválasztású mirigyek működését ellenőrzi, fenntartja a homeosztázist, szerepet játszik az érzelmek és a stresszre adott válasz kialakulásában.
 • Kisagy: A mozgáskoordináció és a motoros tanulás az elsődleges feladata.
 • Retikuláris rendszer: Az arousal és a figyelem egy adott ingerre irányítása tartozik a szabályozása alá.
 • Nyúltvelő (medulla): A légzést és az egyenes tartást biztosító reflexeket ellenőrzi.

A két agyfélteke

Alapvetően szimmetrikus, köztük elölről hátrafelé egy mély hasadék húzódik. A két félteke négy lebenyre oszlik:

 1. Homloklebeny
 2. Fali lebeny
 3. Halántéklebeny
 4. Nyakszirti lebeny

A két agyféltekénk eltérő módon üzemel –  a bal oldali felelős a logikus, racionális, analitikus gondolkodásért,  a jobb agyfélteke pedig a kreatívabb, képzelőerőt igénylő, holisztikus gondolkodásért. A bal féltekénkkel beszélünk, írunk, olvasunk és számolunk, elemzünk és érvelünk, míg a jobb agyféltekénkkel éljük át az érzelmeket, rajzolunk, hallgatjuk és élvezzük a zenét, látjuk meg az összefüggéseket, használjuk az intuíciónkat.

agy fogalma

Felhasznált szakirodalom

 • Atkinson, R. C., Hilgard, E. (2005): Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, 363-406.

További felhasznált tartalom itt érhető el.

« Vissza a Lexikonhoz